Choď na obsah Choď na menu
 


Vitajte na našej oficiálnej webstránke Klubu Sklerosis Multiplex Partizánske...

Strata mobility a s tým súvisiace psychické depresie často zapríčiňujú izoláciu od okolitého sveta. Uzatvárame sa do seba, sme deprimovaní, stres a beznádej nás vedú k ďalšiemu zhoršovaniu zdravotného stavu. Našou nádejou je existencia Slovenského zväzu sclerosis multiplex. Vedú ho sami postihnutí s SM, ktorí obetovaním vlastných síl pomáhajú nám, osobám s SM na celom Slovensku. Okrem iného organizujú pre nás rehabilitačno – rekondičné pobyty, ktoré sú pre nás účinným liekom. Bohužiaľ, nedokážeme rekondičný pobyt sami finančne pokryť, nakoľko sme invalidní dôchodcovia. Len vďaka darcom a sponzorom môžeme absolvovať celoslovenské rekondície. Nádej na realizáciu rekondičných pobytov, vydávanie časopisu Nádej, spoluprácu s medzinárodnými spoločnosťami SM, zabezpečenie činnosti zväzu a klubov nám dávate i Vy, ktorí nám prispejete 2% z dane z príjmu. Správu o využití finančných prostriedkov získaných za minulý rok sme zverejnili v Obchodnom vestníku. Pomáhame si navzájom ako najlepšie vieme, ale bez Vašej podpory sa nezaobídeme.

My, členovia Slovenského zväzu sclerosis multiplex, ďakujeme všetkým prispievateľom za doterajšiu pomoc a veríme aj naďalej vo Vašu priazeň.

Postihnutí s SM z klubu Sklerosis multiplex Partizánske

Názov organizácie:

Slovenský zväz sclerosis multiplex Partizánske Klub SM pri SZM


Sídlo – adresa:

Generála Svobodu 853/31,

Partizánske

958 01

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00896900/014
   
   

Poslanci Národnej rady SR zachovali možnosť darovať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu pre fyzické, ako aj pre právnické osoby. Zúži sa však okruh organizácií, ktoré budú môcť asignačnú daň získať.

Podľa schválenej novely zákona o dani z príjmov budú môcť 2 % z dane príjmov smerovať len na ochranu a podporu zdravia, sociálnu pomoc, podporu športu mládeže a na zachovanie kultúrnych hodnôt.

Pre fyzické osoby je minimálny príspevok z dane 3,32 €.

2% z dane z príjmu - právnické osoby

Tlačivá na poskytnutie 2% z daní

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukazaní sumy do výšky 2%

sclerosis_multiplex-1.jpg, 44 kB